Meningen van werkgevers en werknemers over AOW-leeftijd lopen sterk uiteen

EenVandaag heeft samen met MKB-Nederland onderzocht hoe werkgevers en werknemers tegen het verhogen van de AOW-leeftijd aankijken. Uit de studie, waarin 600 werkgevers en 9.000 werknemers zijn ondervraagd, blijkt dat de meerderheid negatief tegenover een verhoging van de AOW-leeftijd staat.

Opmerkelijk is dat 58% van de werknemers denkt niet door te kunnen werken tot 67 jaar. Zij geven de stijgende werkdruk en ontwikkelingen op technologisch gebied als voornaamste reden aan. Deze kunnen zij niet meer bijbenen. De meeste werknemers in het onderzoek pleiten voor een AOW-leeftijd gekoppeld aan het aantal gewerkte jaren in plaats van de stijgende levensverwachtig.

Werkgevers zijn voor een meer flexibele AOW-leeftijd, die werknemers de mogelijkheid biedt om eerder te stoppen met werken, maar dan wel tegen een lagere AOW-uitkering. Werknemers zien dit totaal niet zitten. Ruim 40% geeft aan niet eerder te kunnen stoppen met werken omdat zij zicht dit financieel niet kunnen veroorloven. Op één punt zijn werkgevers en werknemers het wel met elkaar eens: indien men een zwaar beroep uitoefent, zou men vijf jaar eerder met pensioen moeten kunnen gaan. Probleem is echter de definitie van een zwaar beroep. Niet iedereen is het eens over welke beroepen onder deze definitie vallen. Bijna de helft, 49%, van de werknemers vindt dat zij een zwaar beroep uitoefenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *